فریور معیری
نوشته شده توسط
یک سال پیش

دوره تخصصی

تنها هنر اموزانی که دوره کرکتیو را با موفقیت طی می نمایند در صورت احساس نیاز به اموزش مباحث خاص امکان شرکت در این دوره را می یابند محتوای دوره تخصصی شامل ترم سوم (دوره تکمیلی ) می باشد.


در این دوره هنر آموزان علاوه بر تمرکز بیشتر بر روی حل مسایل جدید با تکنیک هایی خاص مواجه خواهند شد که از ان به عنوان تکنیک های ژورنال خوانی نام خواهیم برد به علاوه مباحث اس اف ایکس از دیگر آموزه های این دوره می باشد. مباحث اس اف ایکس شامل تمهیدات ویژه ای در کار سینما تلویزیون می باشد.