فریور معیری
نوشته شده توسط
2 years ago

دوره تخصصی

تنها هنر اموزانی که دوره کرکتیو را با موفقیت طی می نمایند در صورت احساس نیاز به اموزش مباحث خاص امکان شرکت در این دوره را می یابند محتوای دوره تخصصی شامل ترم سوم (دوره تکمیلی ) می باشد.


در این دوره هنر آموزان علاوه بر تمرکز بیشتر بر روی حل مسایل جدید با تکنیک هایی خاص مواجه خواهند شد که از ان به عنوان تکنیک های ژورنال خوانی نام خواهیم برد به علاوه مباحث اس اف ایکس از دیگر آموزه های این دوره می باشد. مباحث اس اف ایکس شامل تمهیدات ویژه ای در کار سینما تلویزیون می باشد.