فریور معیری
نوشته شده توسط
2 years ago

ساخت و نصب قطعات مصنوعی

 

تکنیک های قطعه سازی و استفاده از متریال های ویژه این حوضه محتوای آموزشی این دوره میباشد. پیش نیاز شرکت در این دوره گذراندن دوره تخصصی آموزشگاه آیینه در آیینه می باشد.

در پایان دوره هنرآموز مسلط به ایجاد کاراکترهای جدید و خلق فضاهای سوررال و طبیعی برپایه ساخت و نصب و ارایه قطعات مصنوعی بر روی صورت خواهند بود.